REGULAMIN NEWSLETTERA:

Polityka Prywatności witryny www.progressio24.pl


1. Dane osobowe, które możesz przesłać na stronie http://www.progressio24.pl to: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
2. Użytkownik udostepniając swoje dane, oznajmia tym samym, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem,
3. Dane są wymagane do usprawnienia procesu rekrutacji lub wysyłania Newslettera z aktualnościami.

4. Dane przesłane firmie Progressio24, o ile nie podlegają ochronie wynikającej z ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926), bedą traktowane jako poufne.

5. Firma Progressio24 nie przekazuje osobom trzecim treści i danych przesłanych przez użytkowników, zwłaszcza adresów e-mail, chyba że obowiązek wydania tych treści i danych wynika z żądania uprawnionego organu państwowego. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

6. Kontakt:

Progressio24
ul. Okulickiego 51
31-637 Kraków
tel. 12 357 36 30